Vještačka inteligencija i njena uloga u malim i srednjim preduzećima

Vještačka inteligencija (VI) predstavlja jednu od najrevolucionarnijih tehnologija našeg vremena, s potencijalom da transformiše različite industrije i sektore. Iako se često povezuje sa velikim korporacijama i naprednim istraživačkim laboratorijama, VI ima značajnu ulogu i u malim i srednjim preduzećima (MSP). Ova tehnologija može unaprijediti poslovanje na više nivoa, od automatizacije rutinskih zadataka do poboljšanja korisničkog iskustva.

Na webinaru „Korištenje vještačke inteligencije za poticanje prodaje i poboljšanje poslovnih odnosa i procesa malih i srednjih preduzeća“, koji je održan 14.05.2024., učesnici su imali priliku otkriti kako VI može transformisati način na koji upravljaju svojim prodajnim procesima i poslovnim odnosima i kako mala i srednja preduzeća mogu iskoristiti moć vještačke inteligencije za poboljšanje poslovanja.

Aleksandar Mastilović, jedan od predavača na webinaru je rekao da se vještačka inteligencija može primijeniti u većini oblasti u MPS kao što npr. kompjuterska vizija, automatizacija zadataka, obrada govora, robotika i automatika, prediktivna analitika, generativni VI u olakšavanju i unaprijeđenju poslovanja. Međutim, on je također istakao da kvalitet outputa zavisi od kvaliteta inputa, što bi značilo da je čovjek najvažniji faktor u procesu rada vještačke inteligencije.

Iz tog razloga, ključ uspjeha leži u strateškom pristupu implementaciji i kontinuiranom prilagođavanju tehnologiji i tržišnim potrebama i pametnom korištenju vještačke inteligencije u unaprijeđenju poslovanja.

Međutim „Vještačku inteligenciju treba doživjeti kao asistenta i nekog ako će nam pomoći, a ne kao nekoga ko će nam pružiti gotovo rješenje. Možemo je uspješno koristiti za sintezu informacija, kreiranje sadržaja, učenje, istraživanje, kodiranje i primjenjiva je u svim vrstama preduzeća“, rekao je Miodrag Kostić jedan od stručnjaka za digitalnu transformaciju.

Iako VI nudi brojne prednosti, mala i srednja preduzeća se suočavaju i sa određenim izazovima prilikom implementacije ove tehnologije. To uključuje visoke početne troškove, nedostatak stručnosti u oblasti VI i sigurnosne rizike povezane sa obradom velikih količina podataka. Međutim, s obzirom na brz napredak tehnologije i sve veću dostupnost VI alata, očekuje se da će se ovi izazovi ubrzo smanjivati.

U ovom kontekstu, Esmin Behramović je na webinaru dao praktične savjete učesnicima i uputio ih kako početi koristiti vještačku inteligenciju sa raspoloživim alatima uz što manje ulaganja. Naglasio je i da „je veoma važno se edukovati na ovu temu i stvarati zajedničke baze znanja sa svojim kolegama na poslu ali i u okruženju, kako bi u konačnici izvukli maksimum od potencijala vještačke inteligencije.“

U današnjem brzom i konkurentnom poslovnom okruženju, korištenje naprednih tehnologija postaje ključni faktor uspjeha. Vještačka inteligencija ima ogroman potencijal da transformiše način na koji mala i srednja preduzeća posluju i može značajno doprinijeti efikasnosti i profitabilnosti MSP. Uprkos izazovima, budućnost izgleda svijetla za one koji su spremni da prihvate ovu tehnologiju i iskoriste njene prednosti.

„Radite pametnije, a ne teže“ sa vještačkom inteligencijom bi bila i finalna poruka sa održanog webinara.

Organizaciju ovog webinara omogućio je projekat “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME“, koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za podršku razvoja privatnog sektora kroz inovacije i digitalizaciju.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više