Javno – privatni dijalog u Brčkom: Društveno preduzetništvo za humanije i uspješnije poslovanje

U organizaciji Vlade Brčko distrikta, u utorak, 11.06.2024. održan je još jedan javno – privatni dijalog o podršci socijalnom preduzetništvu, uz podršku projekta ‘‘Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/EU4DigitalSME‘‘ koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, a provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Učestvovali su predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH, predstavnici nevladinog sektora, poslovnih asocijacija i donatora.

Tokom dijaloga istaknuto je da društvena preduzeća ne samo da se takmiče na tržištu sa drugim firmama, već istovremeno zapošljavaju ili surađuju s marginalizovanim grupama u društvu kako bi riješila ili ublažila određene društvene probleme i probleme određenih kategorija stanovništva. Njihov primarni cilj nije ostvarivanje profita, već doprinos rješavanju društvenih izazova. Ova preduzeća mogu biti registrovana u različitim pravnim oblicima, a osnivači mogu biti i udruženja građana, zadruge i druga postojeća preduzeća ili organizacije. Iako postoje već duže vrijeme i doprinose lokalnoj ekonomiji zapošljavanjem i zadržavanjem radne snage, nisu do sada imala značajnu podršku kroz javne politike.

Predstavnici Vlade Brčko Distrikta BiH su naveli da je Zakon o društvenom preduzetništvu usvojen 2022. godine, i da predviđa da bilo koja organizacija koja se bavi privednom djelatnošću može, putem odredbi ovog zakona, dobiti status društvenog preduzeća.

„Status socijalnog preduzeća bi trebao da donese određene olakšice i podsticaje takvim preduzećima, što će biti definisano budućim podzakonskim aktima na kojima će Vlada Brčko Distrikta BiH uskoro raditi. Zakon također uključuje principe tržišne konkurencije, uključenosti, transparentnosti, pružanja jednakih mogućnosti i održivi razvoj. Veći broj preduzeća u BiH ima komponentu društvenog preduzetništva i društvene odgovornosti i neophodno je to priznati od strane javnih politika koje bi ih dalje podržale u njihovom radu.“ – naglasila je gđa Amra Abadžić, predstavnica Vlade Brčko distrikta BiH, šefica Pododjela za privredni razvoj, sport i kulturu. Ona je istakla i da će status socijalnog preduzeća biti moguće ostvariti za sve već registrovane organizacije i preduzeća, osim za one čiji je osnivač Brčko distrikt BiH.

„Pozdravljamo napore Vlade Brčko distrikta BiH usmjerene ka unapređenju razvoja socijalnog preduzetništva. Nadamo se da će izrada i usvajanje podzakonskih akata i aktivna saradnja nadležnih institucija i civilnog društva ubrzati i podstaći pokretanje društvenih preduzeća. Važan element ovog procesa jesu stimulansi i olakšice u poslovanju, koje bi trebalo osigurati u procesu implementacije Zakona o socijalnom preduzetništvu. Iskustva su pokazala da socijalna preduzeća teško mogu opstati na tržištu i razvijati se bez odgovarajuće podrške, naročito u prvim godinama poslovanja. CDP „Globus“, kao prvi centar za razvoj društvenog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, se kontinuirano i aktivno godinama zalaže za donošenje konkretnih mjera podrške socijalnim preduzećima. U tom pravcu, stojimo na  raspolaganju za saradnju svim relevantnim stranama na unapređenju legislativnog okvira u ovoj oblasti.“  – izjavila je gđa Anita Šimundža, direktorica Centra za društveno preduzetništvo Globus, sa sjedištem u BanjaLuci.

Trenutno u Brčko distriktu nema socijalnih preduzeća, ali postoje primjeri dobre prakse unutar BiH i u zemljama okruženja koji bi se mogli replicirati i prilagoditi potrebama Brčko distrikta.

Na skupu je gđa Ljiljana Janković, direktorica društvenog preduzeća Agroplan iz Bijeljine, detaljno predstavila primjer djelovanja jednog takvog preduzeća. Agroplan se specijalizuje za organsku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Preduzeće je osnovalo udruženje građana Otaharin – centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja iz Bijeljine, koje takođe vodi dnevni centar za romsku djecu i radi s roditeljima, čime pozitivno utiče na njihovo školovanje. Grad Bijeljina podržava UG Otaharin i Agroplan subvencijama za poslovanje, dodjelom poljoprivrednog zemljišta za postavljanje plastenika i neiskorištene zgrade koju je Agroplan rekonstruisao za svoje potrebe, te promovisanjem proizvoda i aktivnosti Agroplana i Otaharina.

U početnom periodu djelovanja Njemačka vlada im je putem GIZ-a donirala moderne plastenike, a dobili su i podsticaje od drugih institucija, npr. za organsku proizvodnju i podsticaje za zapošljavanje marginalnih društvenih grupa.

Gđa Ane Sindik, savjetnica za mala i srednja preduzeća iz Hrvatske, zaključila je da društveno preduzetništvo može značajno doprinijeti razvoju zajednice. Istaknula je potrebu za podizanjem svijesti putem kampanja i razmjene primjera dobre prakse te naglasila važnost bolje interakcije između preduzeća, nevladinog sektora i javne uprave radi efikasnog rješavanja problema. Preporučila je da Vlada Brčko distrikta BiH razradi pravilnike i zakonske okvire koji podržavaju registraciju socijalnih preduzeća i da pruži podršku socijalnom preduzetništvu u skladu s njihovim nadležnostima i ingerencijama.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više