08.06.2023, u Banjaluci, je održana diskusija o stanju javnih politika koje podržavaju inovacije u Bosni i Hercegovini. Uz razmjenu dobrih praksi iz regiona i naše zemlje, diskusija je rezultirala preporukama za unapređenje okvira politika za podršku malim i srednjim preduzećima. Zaključeno je da postoji prostor za unapređenje u oblasti inovacija, te da nadležna ministarstva uz podršku razvojnih agencija ulažu napore da olakšaju taj proces preduzetnicima.

Događaj je otvorio Donald Prohaska, zamjenik voditelja projekta i viši savjetnik u GIZ-u. Prohaska je govorio o zajedničkim aktivnostima sa partnerima iz relevantnih domaćih institucija u domenu unapređenja okvira politika za podršku malim i srednjim preduzećima, te naglasio da je projektna podrška usaglašena sa nalazima i preporukama posljednje analize kvalitete implementacije EU Akta o malom biznisu (SBA) u našoj zemlji, datim u OECD Indeksu politika za MSP za zemlje Zapadnog Balkana i Turske za 2022. godinu. 

“Dijalog o javnim politikama za inovacije“, organizirali su GIZ i OECD, u okviru projekta”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke. 

Diskusija o javnim politikama je još jedna jedna u nizu koju su organizirali GIZ i Regionalni program Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za jugoistočnu Evropu.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više