PARTNERI:

Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) je osnovana 2004. godine u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih poduzeća. Njen najvažniji zadatak je pružanje podrške pri uspostavljanju, rastu i razvoju privrednih društava. Razvojna agencija inicira i provodi razvojne politike Vlade RS u cilju pružanja podrške privatnom sektoru pri privlačenju i podržavanju provedbe investicijskih projekata i kontakt je tačka za održiv dijalog između javnosti i privatnog sektora.

Privredna komora Republike Srpske je nevladina, nezavisna i profesionalna poslovna organizacija i neprofitno javno-pravno udruženje privrednih društava i ekonomskih udruženja na teritoriji Republike Srpske. Njene aktivnosti se prvenstveno fokusiraju na zastupanje interesa članova i privrede u cjelosti pred zakonodavnim i izvršnim organima, kao i povezivanje poduzetnika iz RS i ostatka BiH i razvoj ekonomskih odnosa između privrede RS i drugih zemalja, stručne obuke i pružanje svih neophodnih informacija i savjetodavnih usluga članovima.

Elektrotehnički fakultet u Banja Luci se razvio iz Odsjeka za elektrotehniku Tehničkog fakulteta u Banja Luci koji je osnovan 1962. godine. U kasnim 70-im i ranim 80-im je rastuća potreba za inženjerima dovela do uspostavljanja zasebnog Elektrotehničkog fakulteta. Od njegovog osnivanja do danas, broj upisanih učenika je varirao između 120 i 550, a preko 2000 studenata je uspješno okončalo svoje studije. Studije predvodi više od 40 redovnih profesora i asistenata Univerziteta u Banja Luci, uz mnoge profesore sa Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Elektrotehničkog fakulteta iz Niša, Fakulteta za računarstvo i informatiku iz Ljubljane, Univerziteta Paderborn, Univerziteta Mälardalen i mnogih drugih fakulteta i univerziteta.

Razvojna agencija EDA već 20 godina radi na osiguravanju i primjeni znanja neophodnog za razvoj poduzeća i lokalnih zajednica u BiH i na Zapadnom Balkanu. Fokusirana je na transformaciju upravljanja – od reaktivnog do kreativnog.

Misija: EDA omogućava transformaciju upravljanja na Balkanu.

EDA djeluje u slijedeće tri oblasti:

  • Razvoj održivih politika i učinkovitih institucija u složenim okolnostima – EDA kao think tank organizacija.
  • Transformacija rada MSP u cilju veće dodatne vrijednosti – EDA kao radionica.
  • Prelazak sa javne uprave na dobru upravu – EDA kao vodič.
    EDA je jedna od malobrojnih organizacija koja u svom radu uspješno spaja istraživački pristup kako bi pravilno shvatila kontekst i prirodu problema i razvojnu podršku koja se fokusira na pronalazak praktičnih, održivih i kreativnih rješenja.

Inovacijski centar Banja Luka
-glavni podnosilac zahtjeva-

ICBL podržava poduzetništvo i stvaranje radnih mjesta poboljšanjem proizvoda i usluga koji se zasnivaju na znanju i primjeni inovativnih i naprednih tehnologija. Glavna prednost koju pruža ICBL je stvaranje radnih mjesta kroz poduzetništvo, direktnu podršku start-up poduzećima i srednjim i malim poduzećima u okviru poslovnog inkubatora. ICBL ima razvijene programe koji predstavljaju kombinaciju obrazovanja i mentorstva i koji se fokusiraju na povećanje kapaciteta mladih ljudi u cilju samozapošljavanja i stvaranja novih radnih mjesta.

Tokom prethodnog perioda, ICBL je postigao slijedeće ključne rezultate: 175 timova je podržano kroz pred-inkubatorsku fazu pružanjem podrške pri izradi poslovnog modela, marketinškog istraživanja i poslovnog planiranja. 116 poduzeća je dobilo podršku tokom inkubatorske faze pružanjem podrške pri poslovnom planiranju, stručnom savjetovanju, pronalasku partnera, pronalasku investitora, internacionalizaciji, itd. Podržana poduzeća su zaposlila preko 328 osoba. Organizirano je 200 obuka i konferencija sa više od 34,500 posjetitelja. Organizirano je 10 ciklusa programa stažiranja sa 550 studenata (preko 88,000 sati praktične nastave u privatnom sektoru).

Misija:
Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća iz regije u okviru globalnih lanaca vrijednosti (većinom u vezi sa tržištem EU) primjenom digitalnih inovacija i pružanjem pomoći malim i srednjim poduzećima od strane IKT sektora pri istraživanju i korištenju tržišta digitalizacije u nastanku u zemlji.

Vizija:
IDEMO je prepoznao digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća kao ključni pokretač i faktor koji omogućava kontinuirani razvoj regionalnog inovacijskog ekosistema u Republici Srpskoj koja je dobro integrirana u mrežu WB i EU DIH.

CILJNE GRUPE

Glavni sektor:
Proizvodni sektori fokusirani na izvoz (metaloprerađivačka i drvoprerađivačka industrija)
IKT sektor

Potencijalni klijenti:

  • Mala i srednja poduzeća u globalnim lancima vrijednosti (metaloprerađivačka i drvoprerađivačka industrija)
  • Mala i srednja poduzeća u IKT sektoru
  • Start-up kompanije i kompanije nastale izdvajanjem iz majke poduzeća za digitalne inovacije
  • Kreatori politika sa entitetskog i lokalnog nivoa

Lokalni sistem inovacija se odlikuje slabim fokusom na digitalne inovacije malih i srednjih poduzeća fokusiranih na izvoz i nedostatak njihove interakcije sa IT kompanijama kao pružateljima usluga i institucija koje pružaju podršku na mezo nivou. Saradnja između mezo organizacija je ad hoc i odvija se u okviru projekata. Sistematske politike i instrumenti za podršku digitalnim inovacijama su identificirani u Strategiji o srednjim i malim poduzećima i inovacijskom planu, ali i dalje nisu razvijeni. Izvozni sektor bh. privrede će biti pod pritiskom zbog zahtjeva tržišta EU vezanih za digitalizaciju. Nedavno provedene ankete pokazuju da poduzeća imaju značajan potencijal da povećaju svoju međunarodnu konkurentnost primjenom novih digitalnih rješenja. DIH IDEMO će omogućiti razvoj regionalnog tržišta digitalizacije pružanjem neophodnih usluga, uvođenjem inovativnih poslovnih modela i izradom sistemskih politika i instrumenata. Ključni izazovi se odnose na razvoj novih usluga, nove vidove saradnje i omogućavanje razvoja tržišta digitalizacije.

DIH IDEMO namjerava prikupiti sve ključne instrumente i okupiti interesne strane za stvaranje eko sistema za digitalne inovacije. Odabrana ciljna grupa će biti drvoprerađivačka i metaloprerađivačka industrija sa IKT kao glavnim sektorom za pružanje podrške u vidu usluga. Drvoprerađivačka i metaloprerađivačka industrija imaju veliki udio u bh. industriji (podaci: Informacijska i komunikacijska tehnologija – gorivo za konkurentnost MSP u bh. drvoprerađivačkom/metaloprerađivačkom sektoru koji zapošljava 6600/16300 radnika i ima prihode od 509 miliona /1.8 milijarde KM). S druge strane, analiza IKT sektora pokazuje potencijal od 7212 radnika i 998 miliona prihoda (objava Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo). Ciljno projektno područje obuhvata Banja Luku, Prijedor i Doboj, obzirom da se većina poduzeća i organizacija koje pružaju podršku nalaze u njima. Nalazi studije ”Gorivo za konkurentnost MSP” jasno pokazuju upotrebu IKT u bh. poduzećima, pri čemu se one većinom koriste za komunikacije, 83% (uključujući bankarstvo, reklame i prodaju sa udjelom od preko 50%). Studija jasno ukazuje na probleme i prepreke u okruženju sa kojima se suočavaju interesne strane eko sistema. To su a) Mala potražnja sektora MSP za digitalizacijom/IKT rješenjima, b) Nedostatak povoljnih IKT rješenja za MSP, obzirom da se IKT sektor većinom fokusira na strano tržište, c) Nedovoljni instrumenti podrške za digitalizaciju i d) Nedostatak interakcije između producenata, IKT sektora i organizacija koje pružaju podršku. DIH IDEMO kao projektni cilj ima stvaranje stimulirajućeg okruženja za MSP u drvoprerađivačkom i metaloprerađivačkom sektoru i IKT sektoru kao sektoru koji pruža podršku. Nuđenjem novih usluga, poslovnih modela i instrumenata politike, projekat će stvoriti poslovno okruženje za tehnološku transformaciju ciljnih MSP. DIH IDEMO će predvoditi digitalnu transformaciju i stvoriti poticajno okruženje za ciljne grupe kako bi se osigurala regionalna perspektiva saradnje, istraživanja i inovativnih projekata sa partnerima iz EU kroz evropsku DIH mrežu.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više