Vodič za unapređenje usluga poslovne podrške

Preuzmite Vodič za unapređenje usluga poslovne podrške i transparentniji pristup uslugama za mala i srednja preduzeća.


Istraživanje: Procjena spremnosti za digitalnu transformaciju – izvještaj

Pogledajte izvještaj o istraživanju spremnosti za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovinu.


Istraživanje – Procjena spremnosti za digitalnu transformaciju

Pogledajte prezentaciju istraživanja spremnosti za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovinu.


Brošura: DIH-ovi

Novi program Evropske unije „Digitalna Evropa“ definira digitalne inovacijske hubove (DIH) kao ”pojedinačne organizacije sa komplementarnim stručnim znanjem, koje kao jedan od ciljeva imaju javnu korist i kojenude niz usluga i aktivnosti kroz koje podržavaju mala i srednja poduzeća u njihovim naporima digitalne transformacije i inovacija i djeluju kao centralne kontakt tačke/centri stručnosti”.


Podrška internacionalizaciji malih i srednjih preduzeća u BiH

Preuzmite infografiku podrške internacionalizaciji za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kako biste saznali više o prepoznavanju promocije izvoza kao ključnog cilja u novim strateškim okvirima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao io neujednačenoj implementaciji podrške promociji izvoza i GVC-a integracija. Pogledajte prioritetne akcije koje je identificirao OECD za intervenciju


Digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Preuzmite infografiku Digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini kako biste saznali o naporima vlasti BiH na različitim nivoima da podrže MSP u njihovoj digitalnoj transformaciji. Uprkos ovim naporima, i dalje postoje važne prepreke koje sprečavaju MSP da iskoriste puni potencijal digitalne transformacije. Pogledajte prioritetne akcije koje je identificirao OECD za intervenciju politike


Infografika usluga podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini

Preuzmite infografiku usluga podrške malim i srednjim preduzećima Bosne i Hercegovine kako biste saznali o sporom napretku javnih mehanizama za pružanje BSS-a, uprkos njegovom prepoznavanju u ključnim dokumentima, i potrebi za jačanjem strateških okvira. Pogledajte prioritetne akcije koje je identificirao OECD za intervenciju politike za podršku pružanju usluga BSS za MSP u BiH.


Priručnik za e-Lidere o upravljanju digitalnom vladom

Preuzmite Priručnik za e-lidere o upravljanju digitalnom vladom koji digitalnim liderima javnog sektora pruža znanje digitalnih vlada OECD-a kako bi uspostavili odgovarajuće upravljanje za vlastitu digitalnu transformaciju prilagođenu njihovom nacionalnom kontekstu. Redovno ažuriranje ovog Priručnika će osigurati njegovu korisnost i odgovor na nove prilike i izazove sa kojima se suočavaju vlade. Preuzmite infografiku Digitalna vlada


Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više