ROK ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV JE ISTEKAO!


GIZ BiH poziva na dostavljanje prijedloga za dodjelu grant sredstava malim i srednjim preduzećima u BIH, koja se bave proizvodnjom. Cilj ovog poziva je ubrzati razvoj kapaciteta za istraživanje i razvoj kroz tehnološku (digitalnu) transformaciju, odnosno digitalne inovacije.

Prezentaciju sa Info sesije koja je održana u utorak, 05.09.2023. godine u 12:00.  možete preuzeti OVDJE.

Ukupan fond raspoloživ za ovaj poziv iznosi 100.000 EUR (195.583,00 BAM), a visina granta ne može biti manja od 10.000 EUR (19.558,30 KM), niti veća od 15.000 EUR (29.337,45 KM). Aplikanti moraju osigurati najmanje 50% ukupne vrijednosti projekta iz vlastitih sredstava.

Ako želite aplicirati na javni poziv (rok: 25.09.2023.) potrebno je da:

1

Preuzmete Aplikacijski paket

2

Registrujete se na sistem za Aplikaciju

3

Prijavite se na sistem i aplicirate

Napominjemo da su mala i srednja poduzeća su poduzeća koja zapošljavaju do 250 osoba i koja imaju godišnji promet do 50 miliona EUR i/ili godišnji bilans stanja do 43 miliona EUR. Podnositelji prijave koji učestvuju u ovom pozivu za dostavljanje prijedloga moraju provjeriti svoj status tako što će popuniti upitnik za samoprocjenu MSP koji na raspolaganje stavlja Evropska komisija. Obratite pažnju na to da podnositelji prijave koji posjeduju udio u drugim poduzećima na osnovu vlasničkih prava/prava na kapital/prava glasanja, moraju uključiti podatke o povezanim poduzećima u izračune sačinjene u vezi sa brojem osoblja, prometom i bilansom stanja koristeći Smjernice za korisnike za definiranje MSP.


ROK ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV JE ISTEKAO!


Svi finansirani projekti moraju usvojiti najnovije digitalne tehnologije za transformaciju ka pametnijoj, zelenijoj i efikasnijoj proizvodnji u skladu s najnovijim politikama EU.

Kandidovani projekti trebaju obuhvatiti jednu od navedenih dimenzija:

 • Digitalna transformacija internih operacija i upravljanje resursima
 • Integrirana digitalna prodaja i lanac nabavke
 • Integrirani dizajn proizvoda i automatizacija
 • IT podrška
 • Napredne digitalne tehnologije

Više informacija možete pronaći u Vodiču za aplikante. Za sve dodatne informacije i prijavu na poziv, posjetite web stranicu www.eu4digitalsme.ba

Krajnji rok za aplikacije je 25.09.2023. do 16:00 sati.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Hvala na interesovanju za učešće u Eu4DigitalSME projektu.

U cilju osiguravanja jednakog tretmana svih podnositelja prijave, ugovorni organ ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti aplikanata, projekata ili bilo kojih specifičnih aktivnosti. 

Podsjećamo Vas da aplikant kako bi bio prihvatljiv mora biti:   

 • Biti pravno lice,  
 • Imati sjedište u Bosni i Hercegovini, 
 • Spadati u kategoriju malih i srednjih poduzeća,
 • Poslovati u sektoru proizvodnje
 • Biti registrovani najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Napominjemo da obrti i uslužne djelatnosti nisu prihvatljivi u ovom pozivu.

Hvala na interesovanju za učešće u EU4DigitalSME projektu.

U cilju osiguravanja jednakog tretmana svih podnositelja prijave, ugovorni organ ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti aplikanata, projekata ili bilo kojih specifičnih aktivnosti.  Želimo naglasiti da se u listi prihvatljivih troškova, između ostalih nalaze i „troškovi usluga, obuka, certificiranja, promoviranja, itd.“  

Hvala na interesovanju za učešće u EU4DigitalSME projektu.

U cilju osiguravanja jednakog tretmana svih podnositelja prijave, ugovorni organ ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti aplikanata, projekata ili bilo kojih specifičnih aktivnosti. 

Podsjećamo Vas da aplikant kako bi bio prihvatljiv mora biti:   

 • Biti pravno lice,  
 • Imati sjedište u Bosni i Hercegovini, 
 • Spadati u kategoriju malih i srednjih poduzeća,
 • Poslovati u sektoru proizvodnje, 
 • Biti registrovani najkasnije do 30. juna 2020. godine, 

Obrti, kao što znate, nemaju status pravnog lica. Također napominjemo da ovaj poziv ne podržava start-up kompanije.

Što se tiče drugog dijela pitanja, nemamo informaciju o pozivima koji adresiraju Vaš tip registracije i aktivnosti.

Hvala Vam na interesovanju za učešće u Eu4DigitalSME projektu.

Proizvodnja vijesti nije tipična proizvodna djelatnosti. Vijesti se stvaraju, prikupljaju, uređuju i distribuiraju kao usluga javnosti. Ovo je djelatnost koja se bavi komunikacijom i informisanjem javnosti putem različitih medija kao što su novine, televizija, radio, internet portali i drugi oblici medijske komunikacije. Dodatno na to, treba istaći:

 1. Nematerijalnu prirodu vijesti: Medijski proizvodi, kao što su vijesti, emisije, članci i video materijali, su nematerijalni i ne mogu se fizički dodirivati ili opipavati kao proizvodi u proizvodnoj industriji. Umjesto toga, oni su rezultat rada novinara, urednika, kamermana, i drugih stručnjaka koji pružaju uslugu stvaranja i distribucije informacija.
 2. Kreiranje informacija: Medijske organizacije ne proizvode fizičke predmete, već informacije i sadržaj. Njihova glavna svrha je prikupiti, analizirati i prenijeti informacije javnosti. Ovo je klasična karakteristika uslužnih djelatnosti gdje se klijentima pružaju intelektualne ili nematerijalne usluge.
 3. Zakonska regulativa: medijske organizacije obično spadaju u kategoriju uslužnih djelatnosti, a ne proizvodnje, kada se radi o regulaciji i zakonima koji se primjenjuju na njih.

U konačnici, proizvodnja vijesti ne ulazi u Indeks obima proizvodnje jedne zemlje.

Hvala Vam na interesovanju za učešće u Eu4DigitalSME projektu.

Ukratko o projektu možete naći na web stranici projekta www.eu4digitalsme.ba. Propozicije poziva za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje predstavljaju dio aplikacionog paketa (https://eu4digitalsme.ba/poziv-za-dodjelu-grant-sredstava/) . Na istoj stranici možete preuzeti i prezentaciju korištenu tokom online info sesije održane 05.09.2023.godine.

Očekivano vlastito učešće je minimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ostale detalje naći ćete u Smjernicama za aplikante.

Hvala Vam na interesovanju za učešće u Eu4DigitalSME projektu.

U pogledu Vašeg upita da li postoji popis javnih poziva koji su se odnosili na deminimis potpore u sektoru poljoprivrede, ističemo da ne postoji popis javnih poziva za deminimis potpore u sektoru poljoprivrede, a niti postoji bilo koje drugo pravilo o isplatama potpore deminimis.

Detaljna pojašnjenja i upute same deminimis pomoći su detaljno razrađena u okviru Izjave o De minimis državnoj pomoći koja čini prilog ovog Poziva na koji postavljate svoj upit (pogledati; Dodatak I: Objašnjenje).

Sama deminimis državna pomoć je propisana Uredbom o De minimis pomoći Komisije EU br. 1407/2013 objavljenoj u Službenom listu Evropske unije od 24.12.2013. godine.

Nažalost, pojašnjavamo da mnogi javni pozivi koji se odnose na deminimis državnu pomoć/potporu ne sadrže posebno odrednicu da se radi o deminimis državnoj pomoći, dok je takva odrednica u ovom Pozivu jasno navedena.

Navedeni Javni poziv iz 2021. godine za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ predstavlja vrstu poziva opće mjere otvorene za sva preduzeća, odnosno navedeni Javni poziv ne predstavlja državnu pomoć.

Naprijed navedeno iz razloga, a kako je to detaljno pojašnjeno u Dodatku I: Objašnjenja Izjave o De minimis državnoj pomoći ovog Poziva, državna pomoć predstavlja prednost koja se selektivno dodjeljuje poduzetnicima od strane javnih vlasti, a o čemu se u konkretnom Javnom pozivu ne radi, budući da organi javnih vlasti koji takva sredstva dodjeljuju isti izbor poduzetnika vrše selektivno u odnosu na pojedinačne kategorije, tipa državne potpore, poreske olakšice, poreske kredite i sl, dok Javni poziv za kojeg ste postavili upit predstavlja otvoreni javni poziv bez ograničenja preduzeća koji su istom imala pravo konkurisati.

Stoga, a imajući u vidu stav I Dodatka I Izjave o De minimis državnoj pomoći kojima je propisano da subvencije koje se daju pojedincima ili opće mjere otvorene za sva preduzeća nisu obuhvaćene ovom zabranom i ne predstavljaju državnu pomoć, u konačnici ističemo da se naznačeni Javni poziv odnosi na opće mjere otvorene za sva preduzeća, odnosno navedeni poziv se ne ubraja u pozive koji se odnose na državnu pomoć.

Na osnovu pitanja i diskusije tokom info sesije održane 05.09.2023. godine, a u cilju da se dodatno pojasni prihvatljivost podnositelja prijave u Smjernicama za aplikante, u sekciji 2.1.1. rečenica:

„U cilju ispunjavanja uslova za učešće, podnositelj prijave u okviru partnerstva u mora:   

 • Biti pravno lice,  
 • Imati sjedište u Bosni i Hercegovini, 
 • Spadati u kategoriju malih i srednjih poduzeća*,
 • Poslovati u sektoru proizvodnje, 
 • Biti registriran najkasnije do 30. juna 2020., 
 • Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom.“

se mijenja i glasi:

„U cilju ispunjavanja uslova za učešće, podnositelj prijave u mora:   

 • Biti pravno lice,  
 • Imati sjedište u Bosni i Hercegovini, 
 • Spadati u kategoriju malih i srednjih poduzeća*,
 • Poslovati u sektoru proizvodnje, 
 • Biti registriran najkasnije do 30. juna 2020., 
 • Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom.“

Revidirana verzija Smjernica za aplikante je sljedećem linku: PREUZMI. Promjena je obilježena žutom bojom.

Poziv ne predviđa nikakva teritorijalna ograničenja, stoga su prihvatljiva mala i srednja preduzeća registrovana bilo kojoj općini/opštini u BiH.

Ovaj poziv je otvoren za sva proizvodna pravna lica koja pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeža i koja su registrovana u Bosni i Hercegovini najkasnije 30.06.2022. godine.

Procenat za plate projektnog tima, definisan smjernicama za aplikante, odnosi se na bruto iznos stvarne plate angažovanog osoblja.

U vodiču za aplikante javnog poziva je navedeno da ne možemo davati mišljenje vezano za prihvatljivost aplikanata. Podsjetit ćemo Vas da u istom dokumentu, između ostalog, piše da u prihvatljive aplikante spadaju pravna lica, registrovana prije 30.06.2020. godine. Prema našim saznanjima, obrt nema status pravnog, nego fizičkog lica, ali molimo Vas da status obrta provjerite u svojim registracijskim dokumentima.

Aplikacija je predviđena samo za tekst i upotreba grafikona i fotografija nije dozvoljena.

Prihvatljivi aplikanti su isključivo mala i sredja preduzeća. Prema definiciji, mala i srednja preduzeća su ona preduzeća koja zapošljavaju do 250 osoba i koja imaju godišnji promet do 50 miliona EUR i/ili godišnji bilans stanja do 43 miliona EUR. Aplikanti koji učestvuju u ovom pozivu za dostavljanje prijedloga moraju provjeriti svoj status tako što će popuniti upitnik za samoprocjenu MSP koji na raspolaganje stavlja Evropska komisija. Obratite pažnju na to da podnositelji prijave koji posjeduju udio u drugim poduzećima na osnovu vlasničkih prava/prava na kapital/prava glasanja, moraju uključiti podatke o povezanim poduzećima u izračune sačinjene u vezi sa brojem osoblja, prometom i bilansom stanja koristeći Smjernice za korisnike za definiranje MSP.

U skladu sa instrukcijama iz Smjernica/Vodiča za aplikante, ističemo da jedan aplikant može dostaviti samo jednu aplikaciju.

Porezi i doprinosi na plate osoblja koje ima ugovor o radu, a koje je odlukom uprave angažovano za implementaciju projekta predstavlja prihvatljiv trošak.

U okviru ovog poziva, administrativni troškovi nisu prihvatljivi.

PDV nije prihvatljiv trošak. Budžet projekta se posmatra kao cjelina, stoga se PDV ne smatra prihvatljivim troškom ni kada je riječ o vlastitom učešću.

Projektno osoblje mora imati ugovor o radu, u suprotnom, nakon potpisivanja ugovora mora se provesti odgovarajuća tenderska procedura, u skladu sa pravilima GIZ-a.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više