Stefano Ellero, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH: Kompanije u BiH mogu biti konkurentne u cijelom svijetu

Mala i srednja poduzeća (MSP) pokreću privredni razvoj. U Bosni i Hercegovini (BiH) više od 98% svih privatnih kompanija su mala i srednja poduzeća, te stvaraju preko 60% BDP-a i doprinose do 70% zapošljavanju.

Međutim, pandemija COVID-19 pokazala je da su mala i srednja poduzeća ranjivija u vrijeme krize. Tokom pandemije mala i srednja poduzeća borila su se da osiguraju kontinuitet poslovanja, te su doživjela ozbiljan pad prometa i prihoda.

Europska unija (EU) kontinuirano radi na jačanju poslovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu u sklopu sveobuhvatnih napora koje ulaže u cilju povećanja prosperiteta i stabilnosti u regiji. Putem EU regionalne investicijske platforme, EU radi na poboljšanju pristupa finansiranju za mala i srednja poduzeća sa inovativnim pristupima i visokim potencijalom rasta.

Jačanje konkurentnosti MSP u BiH i na Zapadnom Balkanu

“Perspektiva članstva u EU podrazumijeva mnoštvo mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan, posebno za MSP. EU u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) implementira “Program podrške konkurentnosti MSP” koji je razvijen kako bi pomogao MSP u privatnom vlasništvu da ispune EU standarde u području zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti te kvalitete i sigurnosti proizvoda. U protekle tri godine, preko 178 malih i srednjih poduzeća u BiH koristilo je ovaj program. Poduzeća kroz Program unapređuju svoju energetsku efikasnost i smanjuju troškove proizvodnje čime povećavaju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu. U okviru ovog Programa EBRD osigurava 46 miliona eura kreditnih sredstava potpisanih sa lokalnim partnerskim bankama u BiH, dok EU osigurava 6,9 miliona eura bespovratnih sredstava kao i besplatnu tehničku pomoć za mala i srednja poduzeća”, rekao je Stefano Ellero, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH.

Program pomaže bh. poduzećima iz sektora poljoprivrede, transporta, maloprodaje i usluga, medicine, proizvodnje, te sektora hrane i pića da postanu konkurentnija u trgovini sa partnerima iz EU i povećaju svoju profitabilnost na domaćem tržištu. “Sretan sam vidjeti da su poduzeća koja su koristila Program proširila svoje proizvodne linije i povećala konkurentnost nudeći kvalitetnije proizvode i usluge. Zahvaljujući našoj pomoći, neka poduzeća su u potpunosti izvozno orijentisana i mogu biti konkurentna u cijelom svijetu. Na primjer, jedna kompanija iz BiH koja proizvodi namještaj danas izvozi 96% svoje proizvodnje. Njene proizvode možete pronaći u oko 250 vrhunskih trgovina širom svijeta, ali i u najluksuznijim svjetskim hotelima i restoranima sa Michelinovim zvjezdicama”, dodaje Ellero.

Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u BiH sredstvima EU bespovratnih sredstava

Osim “Programa podrške konkurentnosti MSP“, EU je kroz projekat EU4Business bespovratnim sredstvima podržala 82 kompanije u BiH kako bi pomogla očuvanje radnih mjesta i kontinuitet poslovanja u izvozno orijentisanim, poljoprivrednim i turističkim sektorima u posljednje dvije godine. Cilj je bio pomoći kompanijama, poljoprivrednicima i lokalnim partnerstvima da povećaju svoju konkurentnost kroz nove i moderne tehnologije i vještine. Većina kompanija zabilježila je rast prihoda od prodaje od 15%.

“Korisnici našeg EU4Business projekta uspjeli su zadržati produktivnost i otvoriti nova radna mjesta usprkos pandemiji, što je veliki uspjeh. Dodijelili smo 15 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru EU4Business projekta i dodatnih 13 miliona eura u okviru EU4BusinessRecovery projekta za smanjenje utjecaja pandemije COVID-19 na privredu BiH. U okviru projekta EU4BusinessRecovery tokom prethodne godine su objavljeni pozivi za podnošenje projektnih prijedloga za podršku kompanijama. Rezultati ovih poziva će biti objavljeni na projektnoj web stranici tokom ove godine”, rekao je Ellero.

Još jedan projekt koji EU finansira kako bi pružila podršku malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini u modernizaciji i prilagodbi promjenjivim uslovima poslovanja je EU4DigitalSME.

“Pružamo 14 miliona eura bespovratnih sredstava za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća u BiH u okviru EU4DigitalSME. Ovaj projekt pomoći će uspostavi centara za digitalne inovacije kako bi se malim i srednjim poduzećima omogućio pristup najnovijem znanju, stručnosti i tehnologiji. Podržat ćemo tehnološku transformaciju i digitalne inovacije u malim i srednjim poduzećima kako bi se ublažili utjecaji COVID-19 na ekonomiju BiH”, izjavio je Ellero.

U okviru IPA III (2021-2027) i Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan u vrijednosti do 30 milijardi eura, Evropska unija planira povećati bespovratna sredstava za potporu privatnom sektoru koji je orijentisan na inovacije i zeleni rast. Predviđeno je i povećanje garantnog kapaciteta za podršku investicijama, prvenstveno za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i poticanje otvaranja novih radnih mjesta, posebno u smislu zadovoljavanja potreba mladih. Jedan od prioriteta EU također će biti ulaganja u održivu transformaciju poljoprivredno-prehrambenih sistema i ruralni razvoj u regiji.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više