Radni seminar u Sarajevu: Podrška izvozu malih i srednjih preduzeća

U Sarajevu je 14. marta održan radni seminar posvećen promociji izvoza malih i srednjih preduzeća (MSP) i njihovoj integraciji u globalne vrijednosne lance. Ovaj događaj organizovan je od strane OECD-a u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/EU4DigitalSME”, kojeg sufinansiranju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Seminar je privukao širok spektar zainteresovanih strana iz javne uprave, privatnog sektora i civilnog društva. Fokus je bio na razmatranju preporuka i zaključaka iz OECD publikacije SME Policy Index 2022, kako bi se unaprijedili dijalog i konkretne preporuke za oblikovanje javnih politika u skladu sa potrebama malih i srednjih preduzeća (MSP).

Marzena Kisielewska, šefica Odjela za jugoistočnu Evropu u OECD-u, istakla je važnost internacionalizacije MSP, naglašavajući da je podrška vlade ključna za njihov uspjeh. Donald Prohaska, zamjenik menadžera projekta i viši savjetnik u GIZ BiH, također je naglasio značaj teme, ističući ciljeve EU4DigitalSME projekta usmjerene ka jačanju konkurentnosti MSP putem inovacija i digitalnih tehnologija.

Uvodnu prezentaciju održala je Marijana Petrović iz OECD-a, postavljajući okvir za daljnju diskusiju o prednostima internacionalizacije za MSP. Ona je istakla da, iako Zapadni Balkan pokazuje snažan interes za međunarodnu trgovinu, trenutno  najveću korist od nje imaju velike kompanije.

Zofia Polakiewicz, ekspertkinja za trgovinu MSP u OECD-u, predstavila je najnovije podatke iz SME Policy Index 2022, ističući napredak Bosne i Hercegovine u prevazilaženju prepreka vezanih za promociju izvoza. Međutim, naglasila je da ekonomija i dalje zaostaje u integraciji u globalne lance vrijednosti u poređenju s regijom, te iznijela izazove s kojima se MSP suočavaju u zemlji.

Diskusija sa učesnicima seminara obuhvatila je ključne tačke podrške i izazove za MSP u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je važnost pružanja lako dostupnih informacija i direktnih kontakata za kompanije, naročito u kriznim situacijama kao što je bila pandemija. Također je naglašena potreba za fokusiranjem na proizvodne faze  izvoznih preduzeća, pre-produkcije i post-produkcije,  kako bi se povećala dodata vrijednost u izvozu.

Radni seminar je pružio vrijedne preporuke za donosioce politika i zainteresovane strane, ukazujući na hitnost u rješavanju izazova kako bi se podržao rast i konkurentnost MSP u Bosni i Hercegovini. Implementacija efikasnih politika može doprinijeti boljoj integraciji zemlje u globalne vrijednosne lance, što bi otvorilo  nove prilike za ekonomski razvoj.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više