Njemački GIZ i EU sarađuju sa digitalnim inovacionim hubovima u BiH

SARAJEVO – Četiri inovaciona haba (DIH) iz BiH potpisala su memorandum o saradnji sa “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH” (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ) u okviru projekta EU4DigitalSME, kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Uspostavljanje i podrška razvoju usluga DIH-ova jedna je od ključnih aktivnosti projekta EU4DigitalSME, a sve u cilju doprinosa izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH.

Podržani DIH-ovi će osiguravati savremenu platformu za podršku malim i srednjim preduzećima u poboljšanju poslovnih procesa, ali i njihove strukture i krajnjeg proizvoda. Širokim spektrom usluga za MSP u vidu primjenjenih i specifičnih digitalnih rješenja, DIH-ovi će postati most između digitalnih inovacija i poslovnog sektora.

Izabrani DIH-ovi koji funkcionišu kao partnerstva pod vodstvom jedne od institucija su: LabHUB – Sarajevo pod vodstvom Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST), IDEMO HUB – Banjaluka pod vodstvom Inovacionog centara Banjaluka, Digital Storm HUB – Sarajevo pod vodstvom kompanije QSS doo i Industrial HUB – Tuzla pod vodstvom kompanije Industrial Automation doo.

Konzorcijum u sastavu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), Institut za metrologiju BiH (IMBIH), Institut za standardizaciju BiH (ISBIH) i Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBIH) sa inicijativom “LabHub” je jedan od četiri buduća DIH-a koji će u okviru razvojnog programa, imati za cilj približiti BiH EU standardima konkurentnosti i uspješnog poslovanja. Na ovaj način SSST postaje dijelom globalne inicijative za digitalizaciju ekonomskih procesa.

Za BiH je od fundamentalnog značaja izgraditi inovacijski kapacitet kao jedini put za prevladavanje zamke srednjeg dohotka”, smatra prof. dr. Vjekoslav Domljan, rektor SSST.

“Gubitak radne snage i smanjenje stanovništva tj. kupaca se može prevladati jedino povećanjem produktivnosti i izvozom. SSST je među malobrojnim u BiH koji su to spoznali i koji će uz pomoć Evropske unije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). Putem GIZ-a ćemo nastojati da se ova oaza proširi na što veći dio BiH podržavanjem i uspostavom inovacijskih labova, povećanjem broja startupova i privlačenjem venture kapitala”, kazao je Domljan.

IDEMO HUB u čijem konzorciju su Inovacioni centar Banjaluka (ICBL), Razvojna agencija Republike Srpske (RARS), Agencija za razvoj preduzeća Eda, Privredna komora Republike Srpske, te Elektrotehnički fakultet – Univerzitet u Banjaluci osniva se sa ciljem podrške malim i srednjim preduzećima iz oblasti metaloprerade i drvoprerade, kao i IT sektora. Uspostavom ovog DIH-a otvoriće se mogućnosti testiranja poslovnih ideja prije samog investiranja, usvajanje novih znanja i vještina, umrežavanja svih relevantnih aktera iz RS-a sa privredom i DIH-vima širom Evropske Unije, kao i povećanje pristupa investicijama.

Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka smatra da lokalni inovacioni ekosistem karakteriše „slaba“ digitalno/inovativna orjentacija izvozno orjentisanog MSP sektora kao i evidentan nedostatak saradnje sa IT sektorom kao pružaocem servisa i usluga i mezo institucijama koje pružaju podršku inovacijama, rastu i razvoju privrednog sektora.

“DIH IDEMO namjerava okupiti sve relevantne učesnike u cilju stvaranja digitalnog inovacionog ekosistema sa posebnim fokusom na sektore drvne i metalne industrije. Misija DIH-a je pružanje usluga u sljedećim oblastima: testiranje prije investiranja, unaprijeđenje vještina i znanja, povezivanja sa potencijalnim investitorima i otvaranje regionalne perspektive kroz umrežavanje sa drugim EU digitalnim inovacionim habovima”, kaže Gverić.

Zajedno sa Asocijacijom “FabLab”, QSS d.o.o. iz Sarajeva je inicirao Digital Storm HUB koji će kroz EU4DigitalSME projekat dobiti podršku da stvori i podstakne ekosistem digitalnih inovacija, te stimuliše investicije malih i srednjih preduzeća u digitalizaciju kako bi se povećala njihova tržišna agilnost i konkurentnost.

Digital Storm HUB predstavlja nastavak uspješne saradnje FabLab-a i QSS-a koja je započeta još 2015. godine radom na projektima digitalizacije u oblasti Clouda, sigurnosti podataka i zaštite intelektualnog vlasništva, naglašava Isan Selimović, direktor QSS d.o.o. Sarajevo.

“Naš cilj je da Digital Storm HUB postane vodeća regionalna kompetenca i centar davatelja usluga za digitalne inovacije i transformaciju malih i srednjih preduzeća. Radujemo se što smo dio EU4DigitalSME projekta i smatramo da će ekspertiza i naši inovativni servisi biti od velike pomoći svim preduzećima koja svoja rješenja žele ponuditi na domaćem ili inostranom tržištu”, rekao je Selimović.

Eva Näher, voditeljka programa u Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH vjeruje da će na ovaj način pristup digitalnim alatima biti dostupan svim malim i srednjim preduzećima u BiH.

“Digitalni inovacioni hubovi igraju ključnu ulogu u podršci biznisima na njihovom putu ka digitalizaciji i procesu inovacija, proizvoda i poslovnih modela. Stoga rado podržavamo nekoliko inicijativa u tom smislu u BiH kako bismo pomogli u unapređenju ovih tema, i kako bismo povećali konkurentnost privrede u BiH”, rekla je Näher.

Doprinos povećanju upotrebe digitalnih tehnologija i digitalnih inovacija rezultirat će povećanim performansama i konkurentnošću kako malih i srednjih preduzeća, tako i relevantnih davatelja usluga na domaćim, regionalnim i međunarodnim tržištima.

“Mala i srednja preduzeća su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji pomoći će preduzećima da budu konkurentnija na lokalnim i međunarodnim tržištima. Podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) EU iznosi oko 50 miliona eura, a posebno je usmjerena na mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća moraju u potpunosti iskoristiti inovativne tehnologije, vještine i usluge, ne samo da bi rasla na održivijim osnovama, već i da bi opstala u ekonomiji budućnosti”, kaže Stefano Ellero, Šef za saradnju Delegacije EU u BiH.

Vrijednost projekta “EU4DigitalSME” je 6.1 milliona evra, od čega je Evropska unija obezbijedila pet miliona evra, a Savezna Republika Njemačka 1,1 milion evra. Projekat traje do 2024. godine.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više