Mala i srednja preduzeća trebaju dodatnu podršku u definiranju strateškog pristupa i realizaciji aktivnosti vezanih za digitalnu transformaciju

Jučer je u Sarajevu održan veliki događaj pod nazivom “Digitalization for development”, koji je okupio stručnjake, predstavnike vlade i međunarodnih organizacija, kako bi podcrtali rješenja za jačanje i unapređenje digitalnog ekosistema Bosne i Hercegovine.

Pored tri panel diskusije, na događaju koji je organizirao USAID, predstavljeni su i rezultati istraživanja DECA (Digital Economy and Society Index) koje pruža uvid u digitalno stanje u Bosni i Hercegovini, a u kojem su, između ostalog, prikazani i napori GIZ-a u jačanju digitalnog ekosistema Bosne i Hercegovine.

Prvi panel je naglasio potencijal digitalnih tehnologija za unapređenje različitih sektora društva, dok su u drugom predstavljene najbolje prakse u digitalnoj trasformaciji javnog sektora. Donald Prohaska, zamjenik voditelja projekta “Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH/EU4DigitalSME” učestvovao je na trećem panelu pod nazivom “Digitalizacija kao pokretač ekonomskog rasta”, na kojem je sa Feđom Begovićem iz USAID-ove aktivnosti “Turizam”, Jasminom Marićem iz Udruženja eKom, Belmom Agić iz Udruženja eCommerce Asocijacija u Bosni i Hercegovini, te Nadinom Gradaščević iz ABSL-a, donio nove uvide o ulozi digitalizacije u poticanju ekonomskog rasta, naglašavajući mogućnosti digitalnih tehnologija za poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti.

Prohaska je istaknuo da se mala i srednja preduzeća na svom putu digitalne transformacije susreću sa izazovima koji su vezani ili za unutrašnje ili za eksterne kapacitete, te da je u okviru projekta urađeno istraživanje sa partnerima iz konsultantske kuće Luvent koje je tematiziralo spremnost malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini za digitalnu transformaciju:

“Na uzorku od 85 preduzeća, od kojih su 73 mala i srednja preduzeća, istraživanje je potvrdilo da veći nivo digitalne transformacije postižu one firme koje strateški prilaze ovom procesu, što govori u prilog potrebi da se preduzećima obezbijedi dodatna podrška u vezi sa definisanjem strateškog pristupa i realizacije aktivnosti/projekata koji se odnose na digitalnu transformaciju. Govoreći o konkretnim temama u oblasti digitalne transformacije, jedan od značajnih rezultata istraživanja ukazuje na nizak nivo integracije i korištenja CRM sistema u preduzećima u BiH, kao i da mala i srednja preduzeća koja aktivno koriste vanjsku IT podršku uspješnije posluju od onih koji svoju digitalnu transformaciju baziraju na in-house kapacitetima”.

Projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji uključuje i projekat EU4DigitalSME, ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno inovirali proizvodne procese korištenjem digitalnih tehnologija, te će ponuditi širok spektar digitalnih rješenja kroz usluge koje obezbjeđuju četiri digitalna inovacijska hub-a u Bosni i Hercegovini, čija je uspostava i razvoj podržana kroz projekat. Na ovaj način, mala i srednja preduzeća postaju konkurentnija na domaćem i stranom tržištu. Prohaska je naglasio da neke intervencije u okviru projekta, kao što su Poziv za dodjelu grantova za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata, kao i uspostavljanje Inovacione voucher scheme za podršku realizaciji zajedničkih projekata akademske zajednice i preduzeća, su vrste instrumenata koje se koriste u tehnološki razvijenim zemljama i koje doprinose stvaranju povoljnog okruženja za razvoj i inovacije.

S druge strane, naglašavajući da je “digitalizacija bosanskohercegovačke ekonomije trend koji se dešava i koji je uzrokovan razvojem tržišta”, Prohaska je ukazao na to da direktnije uključivanje akademske zajednice, unapređenje infrastrukture i pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća, obezbjeđenje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za njihovo provođenje mogu doprinjeti unapređenju postojećeg stanja,

Ovaj događaj o digitalnoj transformaciji u BiH pružio je važan forum za dijalog, razmjenu znanja i razumijevanje najnovijih trendova u digitalnom svijetu. Prisutni su stekli vrijedne uvide i inspiraciju za daljni razvoj digitalnog društva, digitalne transformacije javnog sektora i korištenje digitalnih tehnologija kao pokretač ekonomskog rasta u BiH.

Projekat “EU4DigitalSME”, koji sufinansira Evoprska unija zajedno sa projektom Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom ”Go Digital in Bosnia and Herzegovina”, je dio programa EU4SMEs za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća. Projekat ”EU4DigitalSME” ima vrijednost od 6,1 miliona EUR, pri čemu EU finansira projekat sa iznosom od 5 miliona EUR, a Savezna Republika Njemačka sa iznosom od 1,1 miliona EUR.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više