Internacionalizacija MSP i izvoznih preduzeća kao dio šire podrške izvoznicima oko uključivanja u globalne lance vrijednosti

U okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – EU4DigitalSME“, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organizovala je javno-privatni dijalog „Internacionalizacija MSP i izvoznih preduzeća kao dio šire podrške izvoznicima oko uključivanja u globalne lance vrijednosti.“

Cilj radionice bio je da se doprinese zajedničkom kreiranju javnih politika usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja koji će doprinijeti kreiranju konkretnih mjera u oblasti internacionalizacije i uključivanja u globalne lance vrijednosti u svim sektorima djelovanja malih i srednjih preduzeća u BiH. Na osnovu rezultata iz posljednjeg OECD-ovog SME Policy Index-a 2022 vidljivo je da se puno mora napraviti u oblasti e-trgovine te potaknuti značajnije uključivanje u globalne lance vrijednosti. Pri tome je važna usklađenost sa EU regulativama i konkretnim politikama.

Predsjednik VTK/STK BiH Zdravko Marinković, naglasio je važnost kontinuirane podrške malim i srednjim preduzećima u procesu internacionalizacije i istakao da izazovi koji su pred ovim kompanijama zahtjevaju saradnju poslovnih subjekata i institucija.

„Internacionalizacija poslovanja je ključna za opstanak na međunarodnom tržištu i u tom smislu Komora provodi niz projekata koji za cilj imaju podršku uvođenju međunarodnih standarda koji omogućuju lakšu integraciju bh. preduzetnika u globalne lance vrijednosti. I dalje ćemo nastaviti podržavati mala i srednja preduzeća kroz kontinurano organiziranje javnih događaja i radionica koji podržavaju poslovnu zajednicu u BiH, “rekao je Marinković.

Zamjenik voditelja projekta EU4DigitalSME i viši savjetnik GIZ-a Donald Prohaska istaknuo je podršku koju GIZ daje kroz kreiranje četiri digitalna inovacijska HUB-a u BiH koji za cilj imaju podršku malim i srednjim preduzećima. Naglasio je važnost e-trgovine te olakšanje pristupa investicijama i stvaranje baze podataka izvozno orjentisanih preduzeća kao dio preporuka iz posljednjeg SBA izvještaja za BiH.

Pomoćnica ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Brankica Pandurević istaknula je važnost stvaranja povoljnog poslovnog okruženja kroz Akt o malim i srednjim preduzećima koji ocjenjuje napredak u ovoj oblasti. Direktor Agencije za promociju izvoza BiH (BHEPA) pri VTK/STK BiH Enes Ališković, prezentirao je sadržaj portala  internacionalizacija.komorabih.ba na kojem su sve informacije potrebne za izlazak na međunarodno tržište, od SWOT analize, istraživanja tržišta do informacija o pojednim tržištima.

Predstavnik kompanije Artisan d.o.o. Armin Huremović i kompanije Provis d.o.o. Semir Terzić, govorili su o izazovima izlaska na međunarodno tržište. Istakli su da je taj proces tekao postepeno, uz razvijanje zajedničke vizije svih zaposlenika i kontinuirano ulaganje u njihovu edukaciju. Također je istaknuto da je ključno definirati ciljnu grupu, insistirati na kvaliteti proizvoda i upoznati navike kupaca te da svi poslovi internacionalizacije promoviraju BiH i da je nužna zajednička saradnja svih institucija kako bi se problemi što brže i lakše prevazišli.

Zaključak skupa je jasan: kontinuirana podrška integraciji u globalne lance vrijednosti je neophodna, a isto tako je ključna i usklađena akcija svih relevantnih institucija. Zajednička suradnja između vladinih agencija, lokalnih uprava, trgovinskih komora i akademske zajednice ima ključnu ulogu u prevazilaženju prepreka koje se pojavljuju pri izlasku malih i srednjih preduzeća na međunarodno tržište. Navedeno se ne odnosi samo na podršku ovim preduzećima, već i na jačanje sveukupne konkurentnosti bosanskohercegovačke ekonomije u globalnom okruženju.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više