Funding Bootcamp: Digitalni inovacijski hub-ovi iz BiH, spremni za evropske, regionalne i domaće fondove

Predstavnici digitalnih inovacijskih hub-ova, na trodnevnom treningu Funding Bootcamp kojeg je održala CIVITTA – vodeća kompanija za menadžment konsalting iz centralno-istočne Evrope, a organizirao GIZ u okviru projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/ EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, upoznati su sa procedurama poziva evropskih fondova i procesom pripreme uspješnih projekata.

Trening s posebnim osvrtom na program Horizon Europe, ponudio je informacije o linijama finansiranja u okviru ovog programa, a prisutni su naučili ključne korake – od toga kako pristupiti pripremi projekata i samom pisanju istih, do toga kako voditi i implementirati projekte, pri čemu su veoma značajna bila praktična iskustva koja su eksperti podijelili sa njima.

Posljednjeg dana obuke, predstavnice iz Direkcije za evropske integracije u BiH kao i EBRD-a, dale su odličan uvid u planirane pozive za dostavljanje projekata, a predstavljene su i prednosti korištenje evropske mreže za kompanije EEN (Enterprise Europe Network) kao i budući poziv – Inovaciona vaučer šema (IVS) koja će omogućiti malim i srednjim preduzećima da zajedno sa ponuđačima usluga iz akademskih strukture i hub-ova prijave projekte kojima će riješiti probleme iz oblasti digitalizacije i inovacija unutar svog poslovanja.

Uz podršku eksperata iz CIVITTA-e, Its4Health i Digital Storm hub-ovi iz Sarajeva, Idemo hub iz Banja Luke i Industrial hub iz Tuzle će pripremiti projekte za pozive evropskih fondova.

Četrnaest učesnika iz četiri hub-a, odnosno iz devet partnerskih organizacija unutar hub-ova, predavači su oduševili transparentnom prezentacijom teme i ličnim iskustvom u pisanju velikog broja projekata, a samu temu obuke učesnici su ocijenili kao vrlo značajnu za dalji rad i održivost hub-ova.

Funding Bootcamp – jedan od treninga koje za bosanskohercegovačke hub-ove u posljednjih godinu dana, sa svojim ekspertima, vodi konsultantska kuća CIVITTA iz Estonije, kao i susreti sa mentorskim hub-ovima iz regiona; iz Slovenije, Srbije i Rumunije nastavak su uključivanja bosanskohercegovačkih hub-ova u evropske tokove digitalizaciju kroz projekat Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/ EU4DigitalSME.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više