Digitalne tehnologije će unaprijediti proizvodne procese preduzeća u BiH

GIZ i OECD su na događaju “Jačanje inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini predstavili ključne nalaze stanja i potreba preduzeća u procesu digitalizacije u BiH. Zaključeno je kako je potrebno jačanje sistema monitoringa i evaluacije preduzeća, unapređenje pristupa informacijama kroz online platforme, te stimulisanje servisa koja su posebno namijenjena za preduzeća, kako bi se osiguralo dobro okruženje za njihov rad.

Događaj „Jačanje inovacija i digitalizacije malih i srednjih preduzeća u BiH“ je održan kroz projekat EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ.

Nakon izlaganja analize, kreatori politika sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, članovi radne grupe za Zakon o malom poduzetništvu (SBA), stručnjaci OECD-a i GIZ-a, predstavnici Delegacije Evropske unije, Privredne komore i predstavnici privatnog sektora, diskutovali su o prioritetima BiH po pitanju daljeg razvoja usluga poslovne podrške u skladu sa potrebama preduzeća.

Eva Naeher, programska menadžerica GIZ-a je istakla da je anketa bila usmjerena na ispitivanje dostupnosti usluga digitalizacije za mala i srednja preduzeća, sa fokusom na dostupnost savjeta i podrške vezano za proces digitalizacije.

„Zaključili smo da je uspostavljen veoma dobar sistem za utvrđivanje kvaliteta usluga, ali što se tiče sofisticiranijih usluga kao što su obuke i savjetovanja utvrđen je prostor za poboljšanje, najviše kako bi se omogućio bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama širom vrijednosnih lanaca što će dovesti do veće produktivnosti preduzeća. Digitalne tehnologije će unaprijediti proizvodne procese a firme učiniti konkurentnijim“ kazala je Naeher.

Kako je naglašeno na događaju veoma je važno uspostaviti sistem podrške u pružanju usluga koji se ne ogleda samo u pronalasku konsultanata koji će pomoći preduzećima, već predstavlja dugoročno sistemsko rješenje. Današnji događaj je prvi korak ka uspostavljanju sistemskog pristupa, počevši od analize postojećih potreba firmi što će u konačnici rezultirati kreiranjem baze podataka u kojoj će privrednici na jednostavan i transparentan način moći pronaći informacije o vrstama poslovnih usluga. 

Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke za cilj ima stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije u BiH.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više