DIGITALNI INOVACIJSKI HUB: Kako ITS4HEALTH može doprinijeti digitalnoj i zelenoj transformaciji organizacija u Bosni i Hercegovini

ITS4Health je digitalni inovacijski hub, uspostavljen kroz EU4DigitalSME projekt, kojeg zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), s ciljem izgradnje ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini.

Inicijalno nazvani LabHub, u proteklom periodu ovaj digitalni inovacioni hub je u suradnji s međunarodnim ekspertima, promijenio naziv te osmislio portofolio usluga koje su od interesa organizacijama koje žele uspješno proći kroz proces digitalne i zelene tranzicije.

Lejla Gurbeta Pokvić, direktorica Naučnoistraživačkog Instituta Verlab, jednog od partnera koji je formirao Its4Health HUB u Sarajevu, ističe da svoje prve korisnike očekuju u maju ove godine, a odlučili su se specijalizirati za podršku organizacijama iz oblasti zdravstva, rehabilitacije, zdravstvenog turizma, ali i organizacijama poput medicinskih, kalibracionih, ispitnih laboratorija i inspekcijskih tijela. Kako bi u tome uspjeli, njihovi partneri su Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST), Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

Uspostava i početak rada Its4Health Hub-a predstavljaju početne korake u ubrzavanju usvajanja i širenja postojećih standarda kvaliteta, te novih tehnologija u zdravstvenoj industriji, nadogradnjom postojećeg ekosistema i iskorištavanjem prilika koje nude zelena i digitalna tranzicija.“, ističe Gurbeta Pokvić.

Its4Health hub će nuditi organizacijama usluge mentoringa, edukacije, procjene digitalne i zelene zrelosti organizacija, pomoći u rješavanju određenih problema u procesu digitalne transformacije, upravljanju projektima, pisanju projektih prijedloga za sprovođenje digitalne transformacije i unapređenja poslovanja, podizanja, povećanja naučne kompetentnosti osoblja i umrežavanja.

Jedan od ciljeva Its4Health huba je da svojim radom doprinese svijest i prihvatanju digitalne i zelene tranzicije kao preduslova za ekonomski rast i razvoj koji je moguće ostvariti jedino kroz inovacije.“ – naglašava Gurbeta Pokvić.

Pored ITS4Health, kroz EU4DigitalSME projekat su podržana još tri digitalna inovacijska haba u BiH: IDEMO HUB – Banja Luka pod vodstvom Inovacijskog centara Banja Luka, Digital Storm HUB – Sarajevo pod vodstvom kompanije QSS doo i Industrial HUB – Tuzla pod vodstvom kompanije Industrial Automation doo.

Vrijednost projekta “EU4DigitalSME” je 6.1 milliona eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 5 miliona eura, a Savezna Republika Njemačka 1,1 miliona eura. Projekat traje do 2024. godine a provodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cookies

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more