Uz podršku projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“ koji sufinansiraju Evropska unija i SR Njemačka (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u periodu od 15. Do 17.5.2023. godine, organizirana je studijska posjeta na temu podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća. Predstavnici digitalnih inovacionih hubova (DIH), vlasti, razvojnih agencija i asocijacija iz Bosne i Hercegovine boravili su u Hrvatskoj kako bi kroz sagledavanje primjera dobre prakse razmijenili iskustva.

Ovom posjetom bosanskohercegovačka delegacija ojačala je svoje kapacitete, proširila nove partnerske mreže i ojačala postojeće, a također je predviđen i prenos zapažanja kroz konkretno dogovorene aktivnosti.

Cookies

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more