8 koraka u zaštiti vaše firme od hakerskih napada

Uspostavljanje cyber sigurnosti za vašu kompaniju važan je korak u zaštiti vašeg poslovanja, imovine kompanije i klijenata od hakerskih napada. Nekoliko koraka koje možete poduzeti da uspostavite sistem cyber sigurnosti u vašoj kompaniji su:

1. Izgradite politiku cyber sigurnosti

Politika cyber sigurnosti je dokument koji opisuje sigurnosne mjere koje će vaša kompanija poduzeti da zaštiti sebe i svoju imovinu od cyber prijetnji. Ovu politiku treba saopćiti svim zaposlenima i treba je redovno revidirati i ažurirati.

2. Educirajte svoje zaposlenike

Zaposleni su često prva linija odbrane od cyber prijetnji. Važno je obezbijediti redovnu obuku kako biste ih educirali o najboljim praksama kibernetičke sigurnosti i naučili ih kako prepoznati i prijaviti potencijalne prijetnje.

3. Implementirajte jake lozinke

Koristite jake, jedinstvene lozinke za sve račune i uređaje i ohrabrite zaposlenike da učine isto. Razmislite o korištenju programa za upravljanje lozinkama kako bi ih lakše osigurali i upravljali njima.

Dužina lozinke je važan faktor u određivanju njene snage. Općenito, duže lozinke su jače i sigurnije od kraćih, jer ih je teže pogoditi ili provaliti pomoću automatiziranih alata.

Preporučuje se korištenje lozinke od 12 karaktera.

Važno je napomenuti da dužina lozinke nije jedini faktor koji određuje njenu snagu. Drugi faktori kao što je upotreba kombinacije velikih i malih slova, brojeva i specijalnih znakova također mogu doprinijeti jačini lozinke.

Osim korištenja jakih, dugih lozinki, također je važno koristiti različite lozinke za različite račune i redovno ažurirati svoje lozinke kako biste dodatno poboljšali sigurnost.

4. Koristite dvofaktorsku autentifikaciju

Dvofaktorska autentikacija dodaje dodatni sloj sigurnosti zahtijevajući drugi oblik provjere autentičnosti (kao što je kod poslan na mobilni telefon) pored lozinke.

5. Redovno ažurirajte sisteme

Pobrinite se da svi sistemi, softver i aplikacije budu ažurirani najnovijim sigurnosnim zakrpama i ažuriranjima.

6. Koristite firewall i antivirusni softver

Zaštitni zidovi (eng. firewall) i antivirusni softver mogu pomoći u zaštiti vaše mreže od neovlaštenog pristupa i zlonamjernog softvera.

7. Napravite sigurnosnu kopiju vaših podataka

Redovno pravljenje sigurnosne kopije vaših podataka može pomoći u zaštiti vašeg poslovanja u slučaju cyber napada ili gubitka podataka.

8. Angažujte eksperte iz oblasti cyber sigurnosti

Sve prethodno navedene korake ćete puno lakše implementirati uz pomoć eksperata iz oblasti cyber sigurnosti. U Bosni i Hercegovini postoje kompanije koje su specijalizirane u oblasti cyber sigurnosti.

Prateći ove korake, možete pomoći da uspostavite snažnu cyber sigurnost za svoju kompaniju i zaštitite je od cyber prijetnji. Važno je da redovno pregledavate i ažurirate svoje mere cyber sigurnosti kako biste bili sigurni da su efikasne u zaštiti vašeg poslovanja.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više