U aprilu 2023. godine, u okviru projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/ EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, održan je trening na kojem su polaznici i polaznice upoznati sa osnovama strateškog planiranja za mala i srednja poduzeća, uključujući elemente i proces izrade analize vlastitih resursa i sposobnosti, te vanjskog poslovnog okruženja i konkurencije.

Treningu pod nazivom „Strateško planiranje: Analiza resursa, poslovnog okruženja i konkurencije“, na kojem su učesnici kroz praktičan rad stekli znanja koja mogu direktno primjeniti u procesima digitalne transformacije svojih kompanija, prisustvovalo je 15 učesnika iz 12 kompanija, 2 konsultantske kuće, kao i jedan predstavnik javne uprave.

Velika većina polaznika složila se da je obuka bila izuzetno korisna, te da im je učešće na treningu unaprijedilo prethodno znanje o digitalizaciji, odnosno da su odabrane teme relevantne za njihovo poslovanje, a sadržaji obuke primjenjivi u praksi.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više