Agenda 2030 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj ističe potencijal tehnologije za podsticanje napretka, prevazilaženje ekonomskog i društvenog raskola i izgradnju društava znanja, u kojima su kvalitetni javni servisi dostupni svima. U skladu sa tim, te zdravstvenim sistemom kao jednim od najvažnijeg koncepta javnih usluga omogućenih tehnološkim napretkom, vizija Digitalnog inovacijskog huba Its4Health HUB je podrška digitalnoj transformaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, oblikujući mehanizam koji će na siguran, transparentan, efikasan i efektivan način osiguravati medicinske usluge.


Hub će u svojim aktivnostima biti vođen sljedećim načelima:

1.Mogućnost pristupa, uz snažnu podršku sveobuhvatnom pristupu finansijski prihvatljivim zdravstvenim uslugama;

2. Efikasnost, sa kontinuiranom težnjom ka ujednačenom odnosu vrijednosti i usluge, kako bi se minimizirali gubici i osigurala najbolja moguća zdravstvena njega, i

3. Kvalitet, uz tehnologiju na svim nivoima za optimalne zdravstvene rezultate.
Partnerska mreža huba, skupa sa Univerzitetom Sarajevo School of Science and Technology te Društvom za medicinski i biološki inžinjering u BiH, Institutom za standardizaciju BiH i Institutom za mjeriteljstvo BiH, zajednički osigurava izuzetnu istraživačku ekspertizu u kombinaciji sa industrijom, znanjem i iskustvom jednako relevantnim za sve faze digitizacijskog procesa.
U skladu sa svojom osnovnom misijom i resursima, hub će omogućiti podršku pravnim i fizičkim subjektima kroz sljedeće osnovne usluge:


4. Ponovno osmišljavanje poslovnih modela za usluge unutar zdravstvenog sistema
Hub će stimulirati i odgovarati na potrebe ponuđača usluga za transformativnom pomoći usmjerenom na poboljšanu efikasnost i troškovnu učinkovitost u pružanju usluga, čime će se povećati konkurentnost, te općenito poboljšati ekspeditivnost pomoćnih službi, kao i direktnih usluga namijenjenih pacijentima. Konkretnije, usluge bi uključivale jačanje svijesti o prednostima i prilikama omogućenim procesom zdravstvene digitalizacije, institucionalnim restrukturiranjem i razvojem radne snage na osnovu sveobuhvatnih procjena potreba, direktnu podršku za individualne SME klijente, koja će podrazumijevati proizvode po mjeri klijenta u oblastima poput virtualne njege, inventara i upravljanja velikim podacima, te tretmana zasnovanih na podacima, omogućavanje pristupa finansijskoj podršci digitalizacije, itd. Ove će usluge također biti ponuđene klijentima iz javnog sektora, gdje je potencijalna dobit u kontekstu kvaliteta usluge i kontrole troškova osjetno veća

5. Podsticanje inovacija i poduzetništva u zdravstvu
Unutar ovog segmenta, Hub će podsticati angažman u okviru programa inovacija zdravstvenog sistema i razvoja poduzetništva širom relevantnih mreža, uz puno uvažavanje ograničenja za poduzetnike i inovatore u razvoju. Podsticanje većih javnih i privatnih investicija u trenutno skučene kapacitete bh. medicinske istraživačke zajednice bit će u fokusu, uz njegovanje održivih ideja i inkubaciju start-up kompanija izniklih iz tržišno održivih inovacija. Ova će komponenta oslonac imati ponajviše u tek formiranim, kao i već izgrađenim partnerskim relacijama sa relevantnim nadležnim ministarstvima, međunarodnim fondacijama i drugim institucijama odgovornim za razvojne aktivnosti.

6. Podrška certificiranju laboratorija, standardizaciji i inovaciji
U okviru ovog seta usluga, hub će omogućiti niz različitih rješenja bh. laboratorijskim i ustanovama za testiranje, sa krajnjim ciljem uvođenja ovih institucija u digitalno doba. Ove će usluge uključivati i podršku digitalizaciji i upravljanju podataka kako bi se uključilo i korištenje velikih setova podataka, pristup režimima međunarodne certifikacije, restrukturiranje radnih tokova, procesa i struktura te automatizacije laboratorija, između ostalog.
Konačno, rad huba će predstavljati izuzetno značajnu testnu fazu za predstojeće procese digitizacijom zdravstvenog sektora Bosne i Hercegovine kao jedne od rijetkih zemalja srednjeg dohotka, koja nema ustanovljenu nacionalnu strategiju digitalizacije.

Kolačići

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam ponudila bolje iskustvo pregledavanja. Saznajte više